banner
Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Tên dự án: Cảng Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Chủ đầu tư: Ban QLDA 85-Nghệ An
Ngân sách dự án: Ngân sách Nhà nước
Thời gian thực hiện: Khánh thành 2009
Vị trí dự án: Cảng Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Đơn vị tư vấn thiết kế: TEDIPORT (TEDI)
Đơn vị thi công: Liên danh Tổng Công ty XDCT Giao thông 4 – Vinawaco
Đơn vị giáp sát:
Bến cảng số 2 dài 275m có thể tiếp nhận tàu trọng tải 45.000 DWT, tôn tạo bãi và kè bảo vệ bờ, đường bãi trong cảng, nạo vét khu nước, đê chắn sóng…
 Dịch vụ TEDI thực hiện: Thu thập xử lý số liệu địa hình, khí tượng, thuỷ hải văn, địa chất và tiến hành khảo sát bổ sung các yếu tố mức nước, dòng chảy, sóng. Nghiên cứu trường sóng, dòng chảy, sa bồi trên MHT; Lập báo cáo NCKT; Thiết kế KT và BVTC
•    Nghiên cứu trường sóng tác động vào khu vực nghiên cứu trong điều kiện tự nhiên và
•    điều kiện có công trình bằng phần mềm MIKE 21.
•    Nghiên cứu các phuơng án mặt bằng của cảng và đê chắn sóng đề tìm ra phương án tối
•    ưu nhất
•    Nghiên cứu các phương án kết cấu của bến cảng và đê chắn sóng, lựa chọn phương án tối ưu để thiết kế BVTC
 
va1
 
va3
 
va4
Các tin tức khác:

Thiết kế KT và BVTC các hạng mục xây lắp...

Lập dự án đầu tư – Thiết kế bản vẽ thi c...

  Dự án cảng tổng hợp Cát Lái
  Cảng Đường thủy
  Kiến trúc và Xây dựng
THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved