banner
Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Tên dự án: Dự án cảng tổng hợp Cát Lái
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần và thương mại Quốc tế
Ngân sách dự án:
Thời gian thực hiện: 2008-2009
Vị trí dự án:
Đơn vị tư vấn thiết kế:
Đơn vị thi công:
Đơn vị giáp sát:

Mô tả dự án:

- Quy mô: Xây dựng 01 bến container tiếp nhận tàu 30.000DWT và 01 bến hàng tổng hợp cho tàu 6.000DWT

- Phạm vi tư vấn: Khảo sát, Lập dự án đầu tư XDCT, Thiết kế BVTC

Các tin tức khác:
  Dự án cảng tổng hợp Cát Lái
  Cảng Đường thủy
  Kiến trúc và Xây dựng
THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved