banner
Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Bài báo bàn về chiều cao tĩnh không cầu trên cơ sở so sánh các số liệu về kích thước tầu hiện trạng, phân cấp đường thủy theo quy định của Châu Âu và hướng dẫn của PIANC với các quy định trong TCVN 5664-2009.
  18/05/2018       Số 3&4 Năm 2017       Đăng bởi Admin    
Các tin tức khác:

Vận tải thủy nội địa trong việc kết nối ...

Thiết kế đường bãi cảng

Vấn đề xác định số liệu đầu vào trong th...

THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved