banner
Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Nằm trên trục giao thông hàng hải thế giới có lưu lượng tàu thuyền qua lại lớn, Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế hàng hải trong đó có hệ thống các cảng biển. Hoạt động khai thác cảng biển có vai trò và vị trí rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước
  18/05/2018       Số 3&4 Năm 2017       Đăng bởi Admin    
Các tin tức khác:

Vận tải thủy nội địa trong việc kết nối ...

Thiết kế đường bãi cảng

Vấn đề xác định số liệu đầu vào trong th...

THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved