banner
Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Để xác định tổ hợp bất lợi nhất trong thiết kế công trình cảng biển, người thiết kế thường phải xác định các giá trị tác động cực trị của điều kiện tự nhiên như sóng và mực nước xẩy ra đồng thời trong thời gian tuổi thọ của công trình.
  18/05/2018       Số 3&4 Năm 2017       Đăng bởi Admin    
Các tin tức khác:

Vận tải thủy nội địa trong việc kết nối ...

Thiết kế đường bãi cảng

Bàn về quy định chiều cao tĩnh không cầu...

THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved