banner
Ngày 19 tháng 6 năm 2024

Thông báo về việc triển khai diễn đàn trao đổi nội bộ trên website Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam

Ngày đăng: 18/06/2018
Lượt xem: 1,335

 

Thông báo vv triển khai diễn đàn trao đổi nội bộ trên website Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa VN

 

Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam triển khai đưa vào sử dụng diễn đàn trao đổi nội bộ nhằm mục đích cung cấp thông tin, trao đổi góp ý thảo luận các hoạt đội của Hội thông qua website http://vapo.vn.

 

 

Để được truy cập vào diễn đàn nội bộ của Hội, các thành viên sẽ được ban quản trị cấp tài khoản ( Username và password) để truy cập tải tài liệu và trao đổi thảo luận trực tiếp thông qua diễn đàn.

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved