banner
Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Trích yếu Quy hoạch tổng thể phát triên hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn 2020 định hướng 2030
Số ký hiệu 2072/QĐ-TTg Ngày ban hành 22/12/2017
Kiểu ban hành 1 Đơn vị phát hành Khác
Tệp tin đính kèm
Các văn bản khác:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2072/QĐ-TTg 22/12/2017 Quy hoạch tổng thể phát triên hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn 2020 định hướng 2030 Chi tiết
42/2017/TT-BGTVT 15/11/2017 Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch Chi tiết
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Chi tiết
02/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014. Chi tiết
01/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Chi tiết
03/2017/TT-BGTVT 19/01/2017 Thông tư quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Chi tiết
04/2017/TT-BGTVT 19/01/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT Chi tiết
58/QĐ-CHHVN 17/01/2017 QĐ về việc: Công bố Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu Chi tiết
46/2016/TT-BGTVT_PC 29/12/2016 Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. Chi tiết
46/2016/TT-BGTVT 29/12/2016 Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. Chi tiết
3383/QĐ-BGTVT 14/11/2016 QĐ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
248/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa Chi tiết
198/2016/TT-BTC 08/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ĐTNĐ và đường sắt. Chi tiết
25/2016/TT-BGTVT_PC 03/10/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 Chi tiết
25/2016/TT-BGTVT 03/10/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 Chi tiết
2537/QĐ-BGTVT 15/08/2016 Quyết định thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn Chi tiết
132/2015/NĐ-CP 11/02/2016 Nghị định 132/2015/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Đường thủy nội địa Chi tiết
83/2015/TT-BGTVT 30/12/2015 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa Chi tiết
47/2015/QĐ-TTg 01/12/2015 Quyết định về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy Chi tiết
69/TT-BGTVT 09/11/2015 Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm Chi tiết
65/2015/TT-BGTVT 05/11/2015 Thông tư ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa” Chi tiết
61/2015/TT-BGTVT 02/11/2015 Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa Chi tiết
51/2015/QĐ-TTg_ĐTNĐ 14/10/2015 Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
51/2015/QĐ-TTg 14/10/2015 Quyết định về quy định tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy Chi tiết
24/2015/NĐ-CP 08/10/2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
48/2014/QH13 07/10/2015 Luật sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường thủy Chi tiết
59/2015/TT-BGTVT 03/10/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa Chi tiết
54/2015/TT-BGTVT 25/09/2015 Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam Chi tiết
Số 1489/CHHVN-CTHH 08/06/2012 Tổng hợp số liệu và danh bạ cảng biển, luồng hàng hải Chi tiết
Số 21/2012/NĐ-CP 21/03/2012 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải Chi tiết
THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved