banner
Ngày 8 tháng 5 năm 2021

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công đến giao thông vận tải thủy

Ngày đăng: 17/09/2018
Lượt xem: 508

 

 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐÊ BIỂN VŨNG TÀU - GÒ CÔNG ĐẾN GIAO THÔNG VẬN TẢI THỦY

 


Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội cảng đường thủy Thềm lục địa Việt Nam

Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chủ nhiệm đề tài: KS. TRẦN VĂN DUNG

 

Cá nhân tham gia: KS. Nguyễn Mạnh ứng; TS. Phan Bạch Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Đẩu; ThS. Nguyễn Hải Lý; KS. Đàm Gia Phú; KS. Đặng Quang Liên; ThS.Phạm Kim Hạnh; ThS.Nguyễn Duy Hoan; TS.Phạm Thanh Hoàn; ThS.Nguyễn Thị Vuốt; KS.Lương Xuân Đài; ThS. Nguyễn Văn Kiên; KS. Nguyễn Trọng Lộc; ThS.Nguyễn Đức Long

 

Tài liệu :

 

1. Tải file báo cáo tổng hợp (Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công)

2. Kết quả thực hiện cụm đề tài Đê biển Vũng Tàu - Gò Công

 

 

 

 

Các tin tức khác:

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam với...

Thiệp chúc mừng năm mới 2021 của Chủ tịc...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và t...

THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved