banner
Ngày 23 tháng 3 năm 2019

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công đến giao thông vận tải thủy

Ngày đăng: 17/09/2018
Lượt xem: 120

 

 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐÊ BIỂN VŨNG TÀU - GÒ CÔNG ĐẾN GIAO THÔNG VẬN TẢI THỦY

 


Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội cảng đường thủy Thềm lục địa Việt Nam

Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chủ nhiệm đề tài: KS. TRẦN VĂN DUNG

 

Cá nhân tham gia: KS. Nguyễn Mạnh ứng; TS. Phan Bạch Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Đẩu; ThS. Nguyễn Hải Lý; KS. Đàm Gia Phú; KS. Đặng Quang Liên; ThS.Phạm Kim Hạnh; ThS.Nguyễn Duy Hoan; TS.Phạm Thanh Hoàn; ThS.Nguyễn Thị Vuốt; KS.Lương Xuân Đài; ThS. Nguyễn Văn Kiên; KS. Nguyễn Trọng Lộc; ThS.Nguyễn Đức Long

 

Tài liệu :

 

1. Tải file báo cáo tổng hợp (Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công)

2. Kết quả thực hiện cụm đề tài Đê biển Vũng Tàu - Gò Công

 

 

 

 

Các tin tức khác:

Thiệp chúc mừng năm mới 2019 của Chủ tịc...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và t...

Các nhà khoa học của Hội Cảng - Đường th...

THƯ VIỆN ẢNH
© 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Địa chỉ: © 2014 - HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Email: vapo.vn@gmail.com


Chịu trách nhiệm sản xuất: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Huệ
Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam
 
Bản quyền thuộc về Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam. All Rights Reserved